ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co zrobić, aby wziąć udział w warsztatach?

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy w formie on-line
 • Jeśli do czasu zakończenia warsztatów nie ukończysz 18 lat dodatkowo wydrukuj, wypełnij i załącz skan lub zdjęcie Oświadczenia rodzica / opiekuna
 • Wyślij zgłoszenie i zaczekaj na mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • Po otrzymaniu potwierdzenia, w ciągu 7 dni dokonaj wpłaty opłaty wpisowej w wysokości:
  – 400 zł, jeśli wybrałaś/eś grupę warsztatową „Wokal Junior”,
  – 490 zł, jeśli wybrałaś/eś grupę warsztatową inną niż „Wokal Junior”
  na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie nr 26 8832 0001 1001 0000 0329 0001, podając w tytule: „Soundela 2024 – [imię i nazwisko]”.
  Liczy się data wpływu na rachunek bankowy.
 •  Po dokonaniu opłaty wpisowej, dołącz do specjalnej grupy facebookowej utworzonej na potrzeby tegorocznej edycji:

  Będą tam na bieżąco umieszczane informacje o wydarzeniach, sprawy organizacyjne dotyczące warsztatów oraz materiały pomocnicze.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu – link do regulaminu
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy w formie on-line
 • W ramach formularza załącz następujące pliki:
  – 3 nagrania w formacie MP3
  – 2 zdjęcia zespołu
  – rider techniczny z uwzględnionym stage planem
 • Wyślij zgłoszenie i zaczekaj na ogłoszenie listy finalistów, które nastąpi 09.07.2024.
 • Zmagania finalistów odbędą się w Lubawie 25.07.2024

Kontakt

festival@soundela.pl