Regulamin edycji

INFORMACJE OGÓLNE

2. TERMIN: Lipiec 2020. W ramach warsztatów odbędzie się 12 spotkań, których harmonogram znajduje się poniżej.

3. Warsztaty będą przeprowadzone w sposób ONLINE na platformie Microsoft Teams. Każdy, przyjęty do udziału uczestnik dostanie na maila indywidualne zaproszenie do spotkania.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi “Teams’ów” kliknij tutaj: Jak korzystać z Microsoft Teams

4. Warsztaty obejmują zajęcia dydaktyczne online w wybranej grupie warsztatowej (czas trwania jednych zajęć – od 2 do 3 godzin) oraz wykład Gościa Specjalnego – Adama Sztaby.

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

 • 2020/07/07 godz. 18:00 – Jacek Królik (gitara) – Dobre i świadome granie na gitarze
 • 2020/07/08 godz. 18:00 – Ola Królik (wokal) – Głos w równowadze.Teoria i praktyka.Metody pracy z głosem,ciałem i emocjami. Osobowość a technika.
 • 2020/07/09 godz. 18:00 – Robert Szewczuga (gitara basowa) – Kreatywne podejście do ćwiczeń, goove’u, solo
 • 2020/07/14 godz. 18:00 – Bartek Królik (produkcja muzyczna) – Internistyka muzyczna
 • 2020/07/15 godz. 18:00 – Wojtek Deręgowski (perkusja) – Kreatywność na perkusji
 • 2020/07/16 godz. 18:00 – Natalia Niemen (wokal) – Jak improwizować, żeby nie zwariować
 • 2020/07/20 godz. 18:00 – Maciek Gołyźniak (perkusja)
 • 2020/07/22 godz. 18:00 – Maciek Mąka (gitara) – Wyjdź ze schematów!
 • 2020/07/23 godz. 18:00 – Wojtek Olszak (studio, produkcja muzyczna) – Praca studyjna. Produkcja i realizacja nagrań płytowych.
 • 2020/07/27 godz. 18:00 – Tomek Kałwak (instr. klawiszowe) – Co warto wiedzieć i umieć, żeby być dobrym klawiszowcem
 • 2020/07/28 godz. 18:00 – Monika Malec (wokal) – Emisja głosu w różnych stylistykach muzycznych. Czyli jak zdrowo i poprawnie śpiewać oraz ćwiczyć utwory o różnym charakterze i poziomie trudności
 • 2020/07/30 godz. 18:00 – Adam Sztaba (gość specjalny) – Od pustej kartki do pełnej sali

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warsztaty mają charakter ogólnopolski i są przeznaczone dla osób od 7 do 107 roku życia. 😊

2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://soundela.pl. Gwarancją przyjęcia do grupy warsztatowej będzie otrzymanie potwierdzenia mailowego.

Podczas wypełniania formularza należy wybrać jeden wykład główny oraz opcjonalnie zaznaczyć uczestnictwo w innych zajęciach (uczestnictwo w wykładach dodatkowych jest uzależnione od liczby zgłoszeń)

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wszystkich chętnych, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

3. Udział w warsztatach jest darmowy. Formą wsparcia Soundela 2020 jest przekazanie datku na zbiórkę, którą znajdziecie pod linkiem https://zrzutka.pl/g3ngu7. Zebrane środki zostaną przekazane na pomoc w leczeniu chorej Alicji..

 

INNE POSTANOWIENIA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne (połączenie internetowe, software hardware), wynikające z winy uczestnika.
 2. Zgłoszenie do udziału w warsztatach muzycznych „Soundela 2020” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Uczestnikom zakazuje się rejestrowania, utrwalania i udostępniania treści wykładów.
 5. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym momencie odwołane.

6. Organizator informuje, że warsztaty będą utrwalane, a następnie promowane wszelkimi znanymi metodami, w tym rejestrowane w formacie video, a także poprzez kanały internetowe i telewizyjne. W związku z powyższym, rejestracja uczestnika do udziału w warsztatach „Soundela 2020” jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora, wizerunku uczestnika, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie warsztatów,
w materiałach służących popularyzacji i promocji działań w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych mediach i telewizji, na czas nieokreślony. 

 

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rodo-iodo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji warsztatów „Soundela 2020”- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Lubawska Grupa Muzyków

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

9. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne i ma on prawo dostępu do treści danych dotyczących jego osoby oraz do ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych.