Pytania i odpowiedzi

Co zrobić, aby wziąć udział w warsztatach?

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy w formie on-line
 • Jeśli do czasu zakończenia warsztatów nie ukończysz 18 lat dodatkowo wydrukuj, wypełnij i załącz skan lub zdjęcie Oświadczenia rodzica / opiekuna
 • Wyślij zgłoszenie i zaczekaj na mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • Po otrzymaniu potwierdzenia, do dnia 14.07.2023 r. dokonaj wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 420 zł na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie nr 26 8832 0001 1001 0000 0329 0001, podając w tytule: „Soundela 2023 – <imię i nazwisko>”.
 •  Po dokonaniu opłaty wpisowej, dołącz do specjalnej grupy facebookowej utworzonej na potrzeby tegorocznej edycji:

  Będą tam na bieżąco umieszczane informacje o wydarzeniach, sprawy organizacyjne dotyczące warsztatów oraz materiały pomocnicze.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu – link do regulaminu
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy w formie on-line
 • W ramach formularza załącz następujące pliki:
  – 3 nagrania w formacie MP3
  – 2 zdjęcia zespołu
  – rider techniczny z uwzględnionym stage planem
 • Wyślij zgłoszenie i zaczekaj na ogłoszenie listy finalistów, które nastąpi 09.07.2023.
 • Zmagania finalistów odbędą się w Lubawie 27.07.2023