Pytania i odpowiedzi

Co zrobić, aby wziąć udział w warsztatach?

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy w formie on-line
 • Jeśli do czasu zakończenia warsztatów nie ukończysz 18 lat dodatkowo wydrukuj, wypełnij i załącz skan lub zdjęcie Oświadczenia rodzica / opiekuna
 • Wyślij zgłoszenie i zaczekaj na mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • Po otrzymaniu potwierdzenia, do dnia 15.07.2022 r. dokonaj wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 350zł na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie nr 26 8832 0001 1001 0000 0329 0001, podając w tytule: „Soundela 2022 – <imię i nazwisko>”.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu – link do regulaminu
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy w formie on-line
 • W ramach formularza załącz następujące pliki:
  – 3 nagrania w formacie MP3
  – 2 zdjęcia zespołu
  – rider techniczny z uwzględnionym stage planem
 • Wyślij zgłoszenie i zaczekaj na ogłoszenie listy finalistów, które nastąpi 10.07.2022.
 • Zmagania finalistów odbędą się w Lubawie 28.07.2022