Co zrobić aby wziąć udział w warsztatach?

  • Zapoznaj się z regulaminem warsztatów – link do regulaminu
  • Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy
  • Jeśli do czasu zakończenia warsztatów nie ukończysz 18 lat dodatkowo wydrukuj, wypełnij i załącz skan lub zdjęcie Oświadczenia rodzica / opiekuna – pobierz wzór oświadczenia 
  • Wyślij zgłoszenie i zaczekaj na mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
  • Po otrzymaniu potwierdzenia, do dnia 15.07.2022 r. dokonaj wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 350zł na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie nr 26 8832 0001 1001 0000 0329 0001, podając w tytule: „Soundela 2022 – <imię i nazwisko>”.

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY MUZYCZNE Formularz zgłoszeniowy

Leave this field blank

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Data urodzenia:
Miejscowość:
PESEL (niezbędny do ubezpieczenia uczestnika):
Grupa warsztatowa:
Dane do faktury:
Uwagi:

Oświadczenia i zgody:

Załącznik – skan oświadczenia rodzica / opiekuna:
[Dodaj pliki]
Uploading… (0%)

Plik o tej nazwie został już przesłany.

Ten typ pliku jest niedozwolony.

Ten rozmiar pliku jest za duży.

0/1 Przesłane pliki